Vrste kredita

NENAMJENSKI GOTOVINSKI KREDITI

Nenamjenski krediti su krediti kod kojih nije određena namjena korištenja sredstava. U tu skupinu spadaju gotovinski krediti. Kod ovog oblika kreditiranja banka ne vrši kontrolu trošenje sredstava odnosno zajmoprimac ima potpunu slobodu raspolaganja sredstvima. Upravo to je razlog malo viših kamatnih stopa koje se kreću od 8,8% do 11,95%.
Nenamjenski krediti u većini slučajeva koriste se za podmirenje postojećih obveza kao što su ovrhe, troškovi života, režije i slično. Ovim kreditima mogu se zatvarati i postojeći krediti banaka odnosno moguće je napraviti refinanciranje kredita.

Kod ovih kredita najčešći oblik kolaterala odnosno osiguranja je polica osiguranja života poznatija pod nazivom ''riziko polica'' koja se sklapa za cjelokupno vrijeme trajanja kredita, a njezin iznos izračunava se s obzirom na dob i rizik osiguranika te iznos kredita. Uz ovaj oblik osiguranja, banka može zatražiti i neki drugi oblik osiguranja kao što je primjerice jamac ili solidarni dužnik ili depozit.
Rokovi otplate nenamjenskog kredita kreću se u intervalu od jedne do dvanaest godina, a iznosi od 1.000 eura do 30.000 eura.
Vrijeme realizacije nenamjenskog kredita kreće se u prosjeku od 3 do 15 dana ovisno o iznosu kredita, kreditnoj sposobnosti klijenta i samoj složenosti kreditne povijesti klijenta.

HIPOTEKARNI KREDITI

Oblik su nenamjenskog kredita, a temeljni kolateral ovog kredita je hipoteka. Temeljna razlika između nenamjenskog gotovinskog kredita i hipotekarnog kredita sadržana je u iznosu samog kredita, točnije hipotekarni krediti su krediti većih iznosa počevši od 10.000 eura pa sve do 150.000 eura. Rokovi otplate hipotekarnog kredita idu i do 25 godina. Zbog dužeg roka otplate, kamatne stope kod hipotekarnih kredita kreću se od 8,25% do 10,95%.
Iznos kredita određen je kreditnom sposobnošću klijenta, ali i procijenjenoj vrijednosti nekretnine. Procjena nekretnine obavlja se neposredno prije odobrenja kredita, a obavljaju je procjenitelji bankarske institucije.
Vrijeme realizacije hipotekarnog kredita je otprilike mjesec dana, uzimajući u obzir i upis tereta na nekretninu.

STAMBENI KREDITI

Stambeni krediti su namjenski krediti, a služe za kupnju nekretnine, njezinu adaptaciju ili refinanciranje postojećeg stambenog kredita. Bitno je napomenuti da se traženi iznos kredita ne isplaćuje tražitelju kredita (zajmoprimcu) nego prodavatelju nekretnine. Kamatne stope su mnogo niže nego kod nenamjenskih kredita i kreću se od 4,50% do 7,30%.
Obavezna je procjena nekretnine kao i upis tereta na nekretninu. Vrijeme realizacije stambenih kredita je oko 6 tjedana.

Za sva ostale uvjete i mogućnosti dobivanja kredita, slobodno nam se javite putem ON-LINE upitnika, mail-a ili kontakt telefona.

comms_center_survey.jpg
POPUNITE ONLINE UPITNIK

Za sva ova pitanja, mi nudimo odgovor! Ne morate obilaziti banke i gubiti vrijeme. Riješite svoje probleme profesionalno i pouzdano.

Za to je potrebno:

Vrlo rado ćemo svoje stručno znanje podijeliti s vama i pomoći vam u ostvarenju vaših financijskih ciljeva.